DE INTERACTIEVE KAART VAN UW VASTGOEDPORTEFEUILLE

De oplossing voor woningcorporaties, vastgoedbeleggers en alle andere locatiebeheerders  

 

Met Assetmaps brengen wij uw gehele vastgoedportefeuille en de object-gebonden data op VHE-niveau in kaart. Assetmaps creëert een geografische dimensie van locaties waarmee object-data maar ook omgeving (bijv. Kadaster, BAG, Bestemmingsplannen, CBS buurtstatistieken, etc) zichtbaar worden. 

Waarom? Omdat we zowel op operationeel niveau als op strategisch niveau visueel data beter kunnen begrijpen.  

Veel vastgoedorganisaties worstelen nog steeds met het organiseren van data. Zeker als het gaat om data van meerdere locaties. Het ontbreekt aan overzicht. Data en documenten van locaties zijn vaak verspreid in de organisatie opgeslagen en dus moeilijk terug te vinden. Simpele vraagstukken zijn vervolgens lastig te beantwoorden. Dit is tijdrovend en niet efficiënt. In Assetmaps hebben jij én jouw collega’s altijd en overal gemakkelijk toegang tot dezelfde data. Minder zoekwerk, meer controle. Achter uw bureau, onderweg via de mobiele telefoon of tijdens een vergadering. 

 

 

Uw bezit interactief in kaart

 

Assetmaps brengt uw bezit letterlijk in kaart. Met dynamische kleurstellingen worden objectkenmerken op portefeuilleniveau in één oogopslag zichtbaar. 

 

 

 

 

Koppelen van data & documenten

 

De interactieve kaart is de kapstok voor alle object of locatiegebonden data en documenten. Altijd en overal beschikbaar. Nooit meer zoeken. Eén vaste plek.

 

 

 

 

Optimaal benutten van openbare data

 

De mogelijkheid om openbare data (o.a. Kadaster en het CBS) te koppelen aan het eigen bezit ondersteunt het nemen van de juiste strategische beslissingen en vergroot operationele controle over uw core-processen.

 

 

 

 

klantcase Woonzorg Nederland

menuafbeelding2

“Vastgoed heeft veel kenmerken die in ons ERP-systeem niet zichtbaar zijn. Denk aan gebouw-demarcaties, erfgrenzen, omgevingsfactoren, geografische ligging, gebouwvormen en demografische gegevens. Voor het uitvoeren van de complexinspecties is deze informatie erg belangrijk. Assetmaps geeft ons een beter inzicht en overzicht van onze complexen."  

Egbert Tomlow, Vastgoed Adviseur bij Woonzorg 

Onze klanten