Datashop:
Aanvullende kaartlagen

Assetmaps Layers biedt u een schat aan data en inzichten. Daarnaast kunt u ook maatwerk datakaarten afnemen. De onderliggende datasets zijn met zorg en kunde samengesteld en bieden organisaties nog betere inzichten.

De Assetmaps Vergrijzingskaart

In de nabije toekomst zal Nederland steeds meer te maken krijgen met vergrijzing/veroudering. Dit komt doordat mensen steeds ouder worden, maar heeft ook te maken met geboortegolven die er in de verleden geweest zijn. De vergrijzing heeft grote impact op o.a. Huisvestingsvraagstukken en Zorgvraagstukken. Ook voor de Retailbranche kan het bijvoorbeeld interessant te weten waar nu en later veel 65-plussers wonen.

De Assetmaps Vergrijzingskaart laat op buurtniveau de bevolkingsontwikkeling zien van de 65-plussers tussen 2019 en 2040.

De Assetmaps Groei en Krimpkaart

De Nederlandse bevolking is explosief gegroeid in de laatste eeuw: van 5 miljoen mensen in 1900 naar ruim 17 miljoen in 2019. Hierdoor breidden bestaande steden sterk uit, en verstedelijkten plattelandsgebieden. Inmiddels groeit de bevolking minder hard en hebben steeds meer gemeenten te maken met bevolkingskrimp. Groei of krimp heeft een grote impact op heel veel vlakken.

De Assetmaps Groei en Krimpkaart biedt inzicht in welke gemeentes gedurende de komende 20 jaar zullen groeien of krimpen. Bekijk de demo.