Datashop:
Aanvullende kaartlagen

Assetmaps Layers biedt u een schat aan data en inzichten. Daarnaast kunt u ook maatwerk datakaarten afnemen. De onderliggende datasets zijn met zorg en kunde samengesteld en bieden organisaties nog betere inzichten.

De Scholenkaart

Nederland telt bijna 9.000 scholen:

7.150 Primair onderwijs

1.618 Voortgezet onderwijs

63 Middelbaar beroepsonderwijs

79 Hoger beroepsonderwijs, waarvan 18 wetenschappelijk onderwijs.

 

Type onderwijs, denominatie, onderwijsstructuur, schooldata, bouwjaar, gebouwgrootte, omgeving, etc. Zoeken, selecteren en filteren. 

De Assetmaps Vergrijzingskaart

In de nabije toekomst zal Nederland steeds meer te maken krijgen met vergrijzing/veroudering. Dit komt doordat mensen steeds ouder worden, maar heeft ook te maken met geboortegolven die er in de verleden geweest zijn. De vergrijzing heeft grote impact op o.a. Huisvestingsvraagstukken en Zorgvraagstukken. Ook voor de Retailbranche kan het bijvoorbeeld interessant te weten waar nu en later veel 65-plussers wonen.

De Assetmaps Vergrijzingskaart kan op gemeente en buurtniveau de bevolkingsontwikkeling laten zien van de 65-plussers tussen 2019 en 2050.

De Assetmaps Groei en Krimpkaart

De Nederlandse bevolking is explosief gegroeid in de laatste eeuw: van 5 miljoen mensen in 1900 naar ruim 17 miljoen in 2019. Hierdoor breidden bestaande steden sterk uit, en verstedelijkten plattelandsgebieden. Inmiddels groeit de bevolking minder hard en hebben steeds meer gemeenten te maken met bevolkingskrimp. Groei of krimp heeft een grote impact op heel veel vlakken.

De Assetmaps Groei en Krimpkaart biedt inzicht in welke gemeentes gedurende de komende 30 jaar zullen groeien of krimpen. 

De Natura2000/PAS kaart

Bouwen in de buurt van Natuurgebieden vraagt om maatregelen. Wij helpen u een handje. De 161 Natura2000 natuurgebieden hebben wij in Assetmaps gezet en de onderliggende data kunt u interactief te benaderen. Door uw eigen bouwprojecten op de kaart te zetten heeft u geografisch overzicht.

Over het algemeen kan gesteld worden dat een bouwproject op 10 km van een natuurgebied voldoet aan de eis van 0,00 mol per hectare per jaar.

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze Natura 2000-gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te behouden. De biodiversiteit staat in Europa al jaren onder druk. Een duurzame bescherming van flora en fauna is hard nodig.